บริษัท ดาเวน จำกัด

Vision : Service provider leader of diesel engine accessories for all applications.
Mission : Technical knowledge, Availability, Prompt Service.
บริษัท ดาเวน จำกัด (DAVEN Co., Ltd.)  เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย Electric Governor , Instruments และ Safety Equipments
สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้เป็นต้นกำลังของทุก application เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องจักรกลการเกษตร , เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง, เครื่องเรือ, เครื่องรถบรรทุก, ปั๊มน้ำ, ปั๊มดับเพลิง เป็นต้น.